Plánované akce školy

Základní škola

Připravované akce Mateřské školy Holoubkov

 

LISTOPAD

 

8.11.  TALENTÍK- LOGICO- matematická, čtenářská pregramotnost- Anna                                                                                                                      Malečková

12.11. KERAMIKA 1.třída a ½ 2.třídy (50kč/dítě)

 

13.11. KERAMIKA- 3.třída a ½ 2.třídy (50kč/dítě)

 

13.11. HUDEBNĚ POHYBOVÝ TALENTÍK (12.00-12.30): Petra Stránská

 

14.11. Divadlo NÁNA - " Andělská pohádka "


15.11. VÝTVARNĚ PRACOVNÍ TALENTÍK (12.00-12.30): Jana Šnajdrová


20.11. TALENTÍK- DESKOVÉ HRY(12.00-12.30): Jana Černá                             

 

22.11.    FLÉTNA- od 16:00 – 16:40

 

23.11.    FOTOGRAFOVÁNÍ

 

22.11.    LOGICO (12.00-12.30)

 

27.11.    HUDEBNĚ POHYBOVÝ T. (12.00-12.30)

 

29.11.    VÝTVARNĚ PRACOVNÍ T. (12.00-12.30)

 

29.11.    LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD - AKCE S RODIČI - od 16:OO hod.

 

PROSINEC

 

4.12.    DESKOVÉ HRY (12.00-12.30)


5.12.     MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA (dopoledne)


6.12.     LOGICO (12.00-12.30)


6.12.     FLÉTNA – od 15:15 – 15:55

 

10.12.   Div.představení- Dráček- O rozpustilých čertech

 

11.12.   SPOLUPRÁCE SE ZŠ- Děti čtou dětem- páťáci čtou dětem ze školky

                                                před spaním (každé další úterý)


11.12.   HUDEBNĚ POHYBOVÝ T. (12.00-12.30)


12.12.   BESÍDKA 3.třída začátek v 16:00

 

13.12.   KERAMIKA (předškoláci)


13.12.   VÝTVARNĚ PRACOVNÍ T. (12.00-12.30)

 

14.12.   SPOLUPRÁCE SE ZŠ- Vánoční setkání a tvoření předškoláků a dětí

                                                z páté třídy (dopoledne)


18.12.   DESKOVÉ HRY (12.00-12.30)


18.12.   BESÍDKA 1. třída od 16:00

 

17.12.   VÁNOČNÍ NADÍLKA (dopoledne)

 

19.12.   BESÍDKA 2. třída od 16.00 - besídka je přeložena - termín bude upřesněn ( nemoc paní učitelky )

 

20.12.   VYSTOUPENÍ V DPS (dopoledne)

 

20.12.   LOGICO (12.00-12.30)

 

20.12.   FLÉTNA – od 16:00 – 16:40

 

20.12.   VÁNOČNÍ STROM od 17.00 - zpěv u vánočního stromu- akce pro                                                                       veřejnost