Plánované akce školy

Základní škola

Talentík: ÚNOR

12.2.2019 Deskové hry Talentík 12.00- 12.30 (Jana Černá )

 

14.2.2019 Logico Talentík -čtenářská a matematická pregramotnost + pokusy

12.00- 12.30 (Anna Malečková)

 

19.2.2019 Hudebně pohybový Talentík 12.00- 12.30 (p.uč. Petra Stránská)


21.1.2019 Výtvarně pracovní Talentík 12.00- 12.30 (Jana Šnajdrová)

 

26.2.2019 Deskové hry Talentík 12.00- 12.30 (Jana Černá )

 

27.2.2019 Flétna 12.00- 12.30 ( Květuše Hrnčířová)

 

28.2.2019 Logico Talentík -čtenářská a matematická pregramotnost + pokusy

12.00- 12.30 (Anna Malečková)

____________________________________________________________________________________________________

AKCE:

21.1. KERAMIKA- PŘEDŠKOLÁCI (50,-)

11.2. KERAMIKA- PŘEDŠKOLÁCI (50,-)

20.2. POMÁHÁME SI 12.00-12.30-intenzivní příprava na školu s vybranými dětmi (po 14ti dnech)   

 21.2. KARNEVAL- dopolední maškarní veselice (nutno donést vlastní masku)- celá MŠ 

6.3.  POMÁHÁME SI 12.00-12.30 - intenzivní příprava na školu s vybranými dětmi (po 14ti dnech)

10.3. KERAMIKA- PŘEDŠKOLÁCI (50,-)

20.3. POMÁHÁME SI 12.00-12.30 - intenzivní příprava na školu s vybranými dětmi (po 14ti dnech)

21.3. VÍTÁNÍ JARA:- vystoupení v DPS- dopoledne

                               - vynášení Moreny- akce s rodiči od 16.00

1.4. KERAMIKA- 1. tř., 1/2 2. tř. (50,-)

2.4. KERAMIKA- 1/2 2. tř., 3. tř. (50,-)

3.4. POMÁHÁME SI 12.00-12.30 - intenzivní příprava na školu s vybranými dětmi (po 14ti dnech)

4.4. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Velikonoční zajíci- divadlo Dráček

17. 4. POMÁHÁME SI 12.00-12.30 - intenzivní příprava na školu s vybranými dětmi (po 14ti dnech)

2.5. KERAMIKA- PŘEDŠKOLÁCI (50,-)

13.,14.,(15.) 5.- NÁVŠTĚVA KERAMICKÉ DÍLNY-PŘEDŠKOLÁCI (50,-)

17.5. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Průzkumníci- divadlo Letadlo

13.6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY-PASOVÁNÍ- od 16.00: vystoupení, opékání vuřtů (s rodiči), bojovka v lese a přespávání (bez rodičů, pouze kdo bude chtít)