Plánované akce školy

Základní škola

AKCE A ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Září 2020

3.9.   Rodičovská schůzka

16.9. Projektový den – Včeličky

22.9. Projektový den – Berušky

24.9. Divadlo Řimbaba " Pohádka o řepě "-hrazeno z rodičovského příspěvku

30.9. Projektový den – Motýlci

 

Říjen 

 1. 10. hudebně pohybová pohádka O Terezce a Matějovi

7. 10. keramika Berušky

13. 10. projektový den Včeličky

14. 10. focení (všechny tři třídy) – 9:00h.

22. 10. beseda s policisty (Berušky, Včeličky)

 Setkání se školáky – pouštění draků ( datum dle počasí )