Logopedická prevence

V říjnu 2020 opět v naší mateřské školce začíná logopedická prevence. S dětmi bude pracovat Bc. Radka Fialová, která má složenou státní zkoušku z logopedie na VŠ. Logopedická prevence bude probíhat v rámci individuálního sezení nebo ve skupině dětí s totožným deficitem řeči (max. 4 děti), na kterém budeme provádět různá dechová a fonační cvičení, cvičení pro rozvoj motoriky mluvních orgánů, artikulační cvičení a v neposlední řadě se také zaměříme na cvičení pro  rozvoj fonematického sluchu, který je nezbytný k úspěšnému  zvládnutí  pravopisu na základní škole. Z kapacitních důvodů bude v letošním školním roce 2020/2021 probíhat logopedická prevence pouze pro třídu předškoláků (Včeličky).

K práci s dětmi budou využity podklady klinických logopedů, které děti aktuálně navštěvují + další materiály určené pro logopedickou prevenci.