Rozvrh hodin

Rozvrh hodin - bruslení 7. 1. - 4. 2. 

 

1. 2. 3. 4. 5.
Po Čj
Ma Aj
Út Bruslení Prv Čj  
St Čj Ma Čj Vv  
Čt Čj Ma Čj Prv  
Čj Ma Čj Hv  

Začátky a konce hodin:

1. hodina   7:55 -
8:40     2. hodina   8:50 -  9:35
3. hodina   9:55 -
10:40   4. hodina   10:50 - 11:35
5. hodina   11:45 -
12:30   6. hodina   12:30 - 13:30
7. hodina   13:30 -
14:15            

Vysvětlivky:

Čj český jazyk   Aj anglický jazyk
Ma matematika   Prv prvouka
přírodověda   Vl vlastivěda
Tv tělesná výchova     pracovní činnosti
Hv hudební výchova   Vv výtvarná výchova
Inf informatika