Rozvrh hodin

Rozvrh hodin - 4. třída  2021/2022 - plavání

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po Ma Čj Plavání
Út Ma Aj Čj Vl Vv    
St Ma Čj Aj Čj
   
Čt Ma Čj Čj Inf

Ma Čj Aj Čj Vl    

Začátky a konce hodin:

1. hodina   7:55 -
8:40     2. hodina   8:50 -  9:35
3. hodina   9:55 -
10:40   4. hodina   10:50 - 11:35
5. hodina   11:45 -
12:30   6. hodina   12:35 - 13:20
7. hodina   13:30 -
14:15            

Vysvětlivky:

Čj český jazyk   Aj anglický jazyk
Ma matematika   Prv prvouka
přírodověda   Vl vlastivěda
Tv tělesná výchova     pracovní činnosti
Hv hudební výchova   Vv výtvarná výchova
Inf informatika