Stránky třetí třídy

Třeťáci 2019 - 20

Třídní učitelka:

Mgr. Miluše Tichotová
Asistentky pedagoga: Bc. Petra JežkováIng. Ivana Kratochvíle
Aj:  Bc. Mgr. Kateřina Culková
Pč:  Mgr. Vladislava Peklová 
Hv: Mgr. Jana Šopejstalová, DiS. 
   

Domácí úkoly 13. - 17. 1.

Akce

PO   Ma 100/23 - 3 řeky

ÚT   Čj pracovní list
bruslení
ST   Ma 78/5 - 1. a 3. sl.

ČT   Čj 91/3

  Aj  slovíčka - přepsat, naučit
básnička
    Aj projekt "My house" / "My flat"   do 6. 2.

Týdenní plán:

Týdenní plán 3. třída
file ico Školní plánovací kalendář 2019 - 2020 (1,4 MB)
file ico Čtenářský list 3. třída (542,1 KB)
 

Procvičování a odkazy

ČJ

 

MA

 

PRV

 

Ostatní

 
vyjmenovaná slova po L   +, - zpaměti do 1000   Prvouka   čtení s porozuměním
i/y po L   +, - zpaměti do 1000  
  Karaoke čtení
Luštěnky 3. třída   Luštěnky 3. třída      

Rozvrh hodin - bruslení 7. 1. - 4. 2. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po Čj Ma Čj Vv Aj
   
Út Bruslení Prv Čj
Ma  
St Ma Aj Čj Čj    
Čt Čj Ma Prv Aj Hv    
Čj Ma

Čj

Vv
   

Zprávy z naší třídy

Fotografie ke stažení:
 Vánoční dílny