Zájmové útvary

základní škola (leden - květen - 400 Kč)

název kroužku
  cílová skupina   den a čas
  vyučující
Disco tance   2. - 5. tř.   úterý 14:15 - 15:15   L. Vorobeľová
Divadelní   3. - 5. tř.   středa 14:00 - 15:00   J. Šopejstalová
Počítačový  

3. - 4. tř.

  čtvrtek 14:30 - 15:30   M. Tichotová

 

 

 

 
 

 

Zájmové útvary

hrazeno z projektu 

název kroužku
  cílová skupina   den a čas
  vyučující
Čtenářský klub   3. - 5. tř.   pondělí 14:30 - 16:00   M. Tichotová
Čtenářský klub   1. - 2. tř.    úterý 14:30 - 16:00    A. Kalousová
Sportovní   3. - 5. tř.   úterý 14:30 - 15:30   K. Culková
Zábavná logika   2. - 5. tř.   středa 15:00 - 16:30   J. Šopejstalová
Sportovní   1. - 2. tř.   středa 11:45 - 12:30   K. Culková
             

Zájmové útvary

Pedagogická komora (leden - květen - VV - 690,- DR - 590,- Kč)

název kroužku
  cílová skupina   den a čas
  vyučující
Výtvarný   1. - 3. tř.   středa 16:00 - 17:00   V. Zichová
Dramatický   1. - 2. tř.   středa 15:00 - 16:00    V. Zichová