Oznámení o konání voleb do školské rady

Zveřejněno: 3. 10. 2017, zapsal: Iveta Vodičková, přečteno: 367x

Dne  15.11.2017 se budou v budově ZŠ a MŠ Holoubkov, Holoubkov 14 konat  volby do školské rady v souladu s §167 a§168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb , ve znění pozdějších předpisů

Voleni budou 2 zástupci z řad rodičů žáků základní školy a 2 zástupci pedagogických pracovníků školy, 2  své zástupce následně jmenuje zřizovatel – obec Holoubkov

  Způsob volby – tajné hlasování.

Důvodem k pořádání  voleb je uplynutí funkčního období stávající školské rady.

Způsob navrhování kandidátů: rodiče všech žáků školy obdrží toto oznámení s možností navržení zástupců z řad rodičů. Termín pro podání návrhů: do 20.10.2017

file icoOznámení o volbách do školské rady.pdf