Přišlo jaro k beruškám

Zveřejněno: 5. 4. 2018, zapsal: Olga Křížová, přečteno: 454x

Jarní blok jsme započali návštěvou Sokolíka Pepíka, kde jsme splnili další z úkolů. Tentokrát nás Ježeček Mareček provedl hrou s míčem. Děti tento projekt velmi nadchl, velkou motivací jsou pro ně samolepky, které získají za každé splnění úkolu do svých sešítků. Zábavnou formou plní úkoly, během kterých rozvíjí různé oblasti pohybového aparátu. Prostě řečeno, cvičení je pro děti jednou velkou hrou. :)

Konec zimy nám, s ohledem na vysokou nemocnost dětí, nadělil chřipkové prázdniny a my se tak opět sešli až před Velikonoci. Na svátky jara jsme se těšili. Vyzdobili jsme si třídu, vyráběli, schovali všechny připomínky zimy a doufali, že už jaru předá žežlo a my si užijeme slunečních paprsků.

Stihli jsme i téma doprava. Seznámili jsme se s těmi nejdůležitějšími pravidly silničního provozu, bezpečnostními prvky (reflexní vesty), v praxi si ukázali bezpečné chování během chůze na chodníku a přecházení vozovky. Hráli jsme také hry s dopravní tématikou a nechybělo vyrábění.

Teď nás čeká to, na co se už dlouho těšíme a to je téma JARO a vše, co k němu patří. :)