Prostředňáci na jaře

Zveřejněno: 10. 4. 2018, zapsal: Olga Křížová, přečteno: 436x

Zimní období jsme zakončili tématem Lidské tělo. Děti se dozvěděly mnoho informací o fungování lidského těla a prakticky si vše vyzkoušely při sportování se sokolíkem Pepíkem. Děti plnily úkoly z projektu „Hrajeme si se zvířátky“ a za úspěšné splnění si mohly nalepit do sešitu nálepky.

Následující blok „ Otvírání studánek“ nás naladil k tomu, abychom zahájili přípravy na příchod jara. Celý týden jsme zjišťovali, jak se v přírodě přetváří a cirkuluje voda. Pozorovali jsme, jak voda reaguje na teplo a mráz. Poznávali jsme hospodářská zvířata, hledali první jarní kvítky, písničkami vítali stěhovavé ptáky a všímali jsme si změn v přírodě – zvyšující se teploty, prodlužující se den…

Teď je jaro v plném proudu. Oslavili jsme společně Velikonoce, děti vyrobily dárečky pro seniory z DPS Holoubkov. Dárky jsme předali dopoledne při společném vystoupení v DPS na oslavu příchodu jara. Odpoledne jsme se zimou rozloučili pásmem písní a básní, které děti přednesly před MŠ a část v Hamru. Po procházce jsme zimu symbolicky „ utopili “ v Lamackém rybníku.

V následujících týdnech se budeme věnovat otázkám dopravy, bezpečnosti silničního provozu. Dozvíme se mnoho nového o přírodě, přírodních i fyzikálních zákonech, budeme vnímat zvuky a přírodu kolem nás. Při častých vycházkách do přírody budeme vše pozorovat a učit se.