Den Země 2018

Zveřejněno: 28. 4. 2018, zapsal: Jana Šopejstalová, přečteno: 470x

Den Země jsme v rámci školy oslavili různými aktivitami. Prvňáčci vyrazili k Hamerskému rybníku a zaměřili se na poznávání rostlin, živočichů a ochranu životního prostředí. Druháčci, třeťáčci a čtvrťáčci se vydali na exkurzi do třídírny odpadů Ekodepon v Černošíně. Během dvouhodinového programu se dozvěděli spoustu informací o třídění a recyklaci druhotných surovin, prohlédli si třídící linku a zároveň se podívali na ohromnou skládku komunálního odpadu, kterou firma již dvacet let spravuje. Páťáci, kteří již na této exkurzi v Černošíně byli jako prvňáčci, vyrazili letos na výlet do Koněpruských jeskyní a cestou se kochali krásou české přírody.