Pozdrav od prostředňáků

Zveřejněno: 21. 6. 2018, zapsal: Olga Křížová, přečteno: 563x

V první části tohoto bloku jsme se věnovali tomu, co všichni dobře známe – naší rodině. Ujistili jsme se, že máme kolem sebe milující lidi, kteří nám pomohou a podpoří nás. Vyrobili jsme pro rodiče dárečky a oslavili jsme Den rodin. Děti dokázaly dobře popsat, co pro ně bezpečí domova znamená. Všichni jsme se zapojovali do her a společných aktivit, kdy jsme se seznamovali s prací a povoláním našich rodičů.

 Nejvíce děti zaujal týdenní projekt „ Co nám řekla včelička“. Tento projekt byl zaměřen na to, aby se děti postupně seznamovaly se životem ve včelím společenství, poznaly zákonitosti a hierarchii v přírodě. Nejvíce se dětem líbila společná hra „Včelí úl“. Formou prožitkového učení se děti rázem proměnily ve včelky stavařky, létavky, sběračky a společně se staraly o včelí královnu, opravovaly úl, sbíraly nektar a pyl z květů. Děti se dozvěděly mnoho informací ze života včel a měly možnost ochutnat medové strdí.

Postupně jsme prodlužovali pobyt venku, kde jsme společně plnili úkoly, které nám stanovil projekt „ Svět nekončí za vrátky – hrajeme se zvířátky“. Děti se seznámily se znaky naší státnosti, poznají český znak, vlajku a hymnu – toto byl i jeden z posledních úkolů projektu Sokol. Dětem jsme předali odměny za dobrou práci a plnění úkolů, čímž jsme celoroční projekt zakončili.  

Ve druhé části bloku jsme začali pronikat hlouběji do světa kolem nás. Dozvěděli jsme se, jak náš svět vypadá z velké výšky, poznávali jsme Sluneční soustavu- planety a hráli jsme si na kosmonauty. Protože je ve třídě většina chlapců, toto téma mělo obrovský úspěch. Pracovali jsme s interaktivní tabulí, encyklopediemi, časopisy a mapami. Opakujeme nabyté vědomosti, trénujeme již osvojené dovednosti a návyky. Připravujeme se na to, že od září budeme ve školce nejstarší - předškoláčci.

Přejeme hezké prázdniny, příjemnou dovolenou a těšíme se na Vás v příštím školním roce 2018/2019.