Pouštění draků očima čtvrťáků

Zveřejněno: 13. 11. 2018, zapsal: Vladislava Peklová, přečteno: 286x

V pátek 9. 11. jsme šli pouštět draky na hasičské cvičiště. A létali hodně vysoko! Drak Máti Nováka byl velký, ale létal nejvýše. I můj drak a draci ostatních dětí byli hodně vysoko. A to byl veliký úspěch, protože nefoukal vítr. Moc se mi to líbilo. Bylo to super!

Napsala Denisa Lukášová

 

O drakovi, kterému se nechtělo létat

Jednou nám paní učitelka řekla, abychom si přinesli draky, že je půjdeme v pátek pouštět. Já jsem měl kobru.

A šli jsme. Když jsme došli na hasičské cvičiště, tak jsme začali, ale ta má kobra nelétala. Tak jsem jí řekl, že když nezačne létat, tak z ní udělám kobří oběd. Kobra se lekla, nabrala vítr a vznesla se do oblak.

Jestli někdy pojedete do Holoubkova, tak se za námi přijďte podívat. Ta kobra totiž od té doby stále létá.

Napsal Jakub Opatrný