MŠ - Rozvíjíme nadání u dětí v naší Mateřské školce

Zveřejněno: 27. 11. 2018, zapsal: Květuše Hrnčířová, přečteno: 256x

MŠ - Rozvíjíme nadání

Máme nadstandardní nabídku školky- Kromě kroužku flétny, který vede paní učitelka Květuše Hrnčířová, cíleně rozvíjíme nadání u dětí. Během října rodiče sami zhodnotili dovednosti a zaměření svých dětí, paní učitelky děti rozdělily do 4 okruhů talentů, které mají dále odhalovat jejich talenty. Odkrývání talentů je pro děti od 4-7let:

“Logico” pro chytré hlavičky - pí uč. Malečková- zaměřuje se na matematickou a čtenářskou pregramotnost + pokusy.

“Hudebníček” pro hudebně a pohybově nadané děti - pí. uč. Stránská-zaměřuje se na hudební činnosti s pohybem (zpěv, tanec, rytmické činnosti, zpěv s pohybem,… pěvecké průpravné činnosti, dechové, artikulační, cvičení apod.)

“Výtvarníček” pro zručné výtvarníky - pí. uč. Šnajdrová- zaměřuje se na kreslení, tvoření, vyrábění. Využití různých technik a rozvíjení kreativity.

„Deskové hry“ pro hloubavé a hravé děti - pí. uč. Černá- rozvoj omického myšlení, dodržování pravidel, udržení soustředěnosti a upevňování pozornosti.