Zápis k předškolnímu vzdělávání 2019

Zveřejněno: 24. 4. 2019, zapsal: Iveta Vodičková, přečteno: 672x

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání  v Základní škole a Mateřské škole Holoubkov, okres Rokycany, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2019/2020 se bude konat

 dne  2. května 2019 od 10.00 do 16.00 v budově mateřské školy, v prostorách 1. třídy. 

Po telefonické domluvě je možné přijít v náhradním termínu dne  9.května 2019.

Přijímací řízení je určeno předškolním dětem zpravidla od 3 do 6ti let věku. Případné výjimky je nutné osobně domluvit s ředitelkou školy.

Podle Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění zákona č.230/2016 Sb., s účinností od 1.1. 2017 § 34a upozorňujeme zákonné zástupce na

povinnost předškolního vzdělávání, která se pro školní rok 2019/2020 vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Žádost společně s evidenčním listem si můžete osobně vyzvednout od 1. dubna 2019 u paní  učitelek  v budově MŠ. Žádost o přijetí je k dispozici také na webových stránkách školy www.skolaholoubkov.cz

Žádost spolu s evidenčním listem řádně vyplněné a potvrzené lékařem je třeba odevzdat v den zápisu. Potřebné formuláře je možné si vyzvednout i při zápisu, pak bude moci být rozhodnuto o přijetí dítěte až po jejich vyplnění, potvrzení lékařem a předání ředitelce školy.

Na žádosti o předškolní vzdělávání a evidenčním listu vás prosíme o  podpis obou zákonných zástupců.

K zápisu spolu s vyplněnými formuláři prosím přineste:

-          rodný list dítěte

-          kartu zdravotní pojišťovny dítěte

-          Váš občanský průkaz

file ico Zápis do MŠ 2019 (152,5 KB)