Zprávy za období: červen 2021

Zveřejněno: 30. 6. 2021, zapsal: Květuše Hrnčířová, přečteno: 185x

MŠ-Berušky - výlet na vrch Vydřiduch

Berušky si v úterý přinesly do školky batůžky a vyrazily na výlet. Cíl byl jednoduchý. Zdolat vrch " Vydřiduch ". I přesto, že ve třídě Berušek máme ...

Zveřejněno: 29. 6. 2021, zapsal: Kateřina Culková, přečteno: 268x

Třeťáci se v projektovém týdnu zaměřili na práci s mapou a trackovými aplikacemi. Učili se naplánovat trasu, vyhledávat v mapě informace, určovat cíle cesty.

Nachodili jsme mnoho kilometrů ...

Zveřejněno: 29. 6. 2021, zapsal: Jana Šopejstalová, přečteno: 200x

Projektový týden se tentokrát týkal míst, kde žijeme. Protože ale páťáci ve škole stráví už jen pár posledních hodin a čeká je přestup na školy v okolí, využili jsme projektového ...

Zveřejněno: 27. 6. 2021, zapsal: Květuše Hrnčířová, přečteno: 150x

MŠ-Berušky v červnu

V červnu se naše Berušky věnovaly polytechnice. Zjistily, co obnáší různá povolání, seznamovaly se s nářadím, které se při jejich výkonu používá. Naučili jsme se bezpečně zatloukat ...

Zveřejněno: 25. 6. 2021, zapsal: Květuše Hrnčířová, přečteno: 181x

MŠ - Pasování budoucích prvňáčků

Uteklo to jako voda a místo předškoláků tu dnes ve třídě máme nové školáčky. Na pasování se dostavilo hned všech 15 dětí (budoucích prvňáčků). Pasování proběhlo ...