Mateřská škola

Motto školy: Země, oheň, voda, vzduch

                          uděláme spolu kruh

Naše školka nabízí:

Dlouhodobým cílem naší školy je vytvoření hravého, bezpečného prostředí s radostnou atmosférou.  Cíleně se věnujeme rozvoji individuálního nadání a talentu všech našich dětí. Zaměřujeme se na enviromentální výchovu, polytechniku a pokusy.

Dále nabízíme:

  • rodinné prostředí MŠ, která je v těsné blízkosti lesa
  • otevřenou spolupráci s rodiči
  • úzkou spolupráci se Základní školou v Holoubkově – příprava na bezproblémový přechod do 1.třídy
  • zapojení MŠ do projektů – polytechnická výchova, Sokolík (celoroční pohybové aktivity pro děti) 
  • keramickou a čtenářskou dílnu
  • kroužky "Talentík" - Výtvarný, Hudebně-pohybový, Environmentální - Zahradníček, Angličtina
  • přípravu na školu - Předškoláček, Logopedická prevence

Informace pro rodiče

file ico Zápis z třídní schůzky - září 2023 (855,9 KB)