Podpora primární logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2013

ZŠ a MŠ Holoubkov získala finanční dotaci
z Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013, poskytovatele dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Realizací projektu bylo dosaženo:

 1. Systematické začlenění primární logopedické prevence do každodenní pedagogické činnosti u dětí předškolního věku ,zavedení pravidelných logopedických chvilek do každodenní práce s dětmi v mateřské škole
 2. Vybavení mateřské školy moderními pomůckami pro řečovou výchovu , vybavení odbornou literaturou a SW ,interaktivní obrazovka, PC
 3. Kroužek hry na zobcovou flétnu – dechová cvičení
 4. Tvorba logopedické pomůcky – pexeso
 5. Vyškolení dvou pedagogických pracovníků formou prezenčního vzdělávání zaměřeného na oblast logopedické prevence v rozsahu 80ti hodin
 6. Prohloubení spolupráce s rodiči v oblasti logopedické prevence – projektový den, projektový týden
 7. Inovace ŠVP PV a vznik výukových metodik pro projektové dny, kroužek flétny

Výstupem projektu je:

 1. Vybavení ICT ve třídě předškolních dětí
 2. Zpracovaná metodika pro projektové dny, začlenění logopedické prevence – úprava ŠVP PV
 3. Kroužek flétny
 4. 2 vyškolené pedagogické pracovnice  v oblasti logopedické prevence
 5. Logopedická pomůcka - pexeso

Projekt:


Pojďte s námi za pohádkou, projekt primární logopedické prevence v Mateřské škole Holoubkov

 Realizace projektu:


9 – 12/ 2013

Finanční dotace:


98 000,- Kč