Prevence SPU

Vážení rodiče, naše mateřská škola se zapojila do projektu „Rovné příležitosti pro předškoláky“ financovaného z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je zaměřen na prevenci vzniku specifických poruch učení. Přestože se poruchy učení projevují až ve školním věku, je možné prvotní signály zachytit již ve věku předškolním. Našim cílem je takové děti vyhledat a poskytnout jim speciální péči.

Projekt, který realizuje vzdělávací centrum Lexik s.r.o., probíhá v naší mateřské škole formou reedukačního kroužku  1x týdně. Kroužek vedou dvě učitelky z MŠ společně se speciální pedagožkou.  Metodu práce průběžně vypracovává tým pracovníků vzdělávacího centra Lexik s.r.o., pod odborným vedením Doc. PaedDr. Olgy Zelinkové, CSc., která je přední českou odbornicí na specifické poruchy učení.

Paní docentka provedla v prosinci 2011 prvotní diagnostiku u vytipovaných dětí a rozhodla, že do projektu bude zařazeno 10 dětí, většinou předškoláků. V rámci kroužku se snažíme rozvíjet děti ve všech oblastech, ve kterých zaostávají. To znamená, že individuálně pracujeme na rozvoji zrakového a sluchového vnímání, na rozvoji hrubé a jemné motoriky, snažíme se pomocí speciálních cviků upevňovat u dětí lateralitu, správnou řeč a výslovnost. Snažíme se prodlužovat dobu, po kterou jsou děti schopny udržet pozornost a učíme je plně se soustředit na danou činnost.

Je to práce nelehká, ale již po dvou měsících jsou patrné výsledky. Je to pro nás povzbuzením, neboť vidíme, že tato práce má smysl a věříme, že zapojení dětí do projektu přispěje k jejich úspěšnému startu při zahájení povinné školní docházky.                                                                           

J. Šnajdrová