Provozní doba MŠ: 

6.00 – 16.00 hodin

Příchod dětí:

  • 6.00 - 7.45 hod (pozdější příchod nutno předem nahlásit, v 7.45 hod se uzavírá docházka a sčítá počet strávníků pro daný den)

Odchod dětí:

  • 14.30 - 15.55 hod (případný pozdější odchod nutno nahlásit telefonicky předem)

Budova je uzavírána:

  • v 7.55 hod (po příchodu dětí a uzavření docházky pro potřeby mš a především jídelny)
  • ve 12.15 hod (před poledním klidem)
  • v 16.00 hod (po skončení provozní doby MŠ)