Logopedická prevence

Od října 2020 se v naší mateřské školce uskutečňuje logopedická prevence, která bude pokračovat i ve školním roce 2023/2024. S dětmi bude pracovat Bc. Radka Fialová, která má složenou státní zkoušku z logopedie na VŠ. Logopedická prevence bude probíhat v první třídě v rámci náslechu a skupinového sezení zaměřeného zejména na gymnastiku mluvidel a ve třetí třídě ve formě individuálního sezení, na kterém budeme provádět různá dechová a fonační cvičení, cvičení pro rozvoj motoriky mluvních orgánů, artikulační cvičení a v neposlední řadě se také zaměříme na cvičení pro  rozvoj fonematického sluchu, který je nezbytný k úspěšnému  zvládnutí  pravopisu na základní škole.

K práci s dětmi budou využity podklady klinických logopedů, které děti aktuálně navštěvují + další materiály určené pro logopedickou prevenci.