Talentíky

Kreativní talentík- Talentík je zaměřen na podporu fantazie, kreativity a rozvoj jemné motoriky. Děti si vyzkouší různé druhy tvoření (např. kresbu, stříhání, lepení, práci s přírodninami a materiálem s různým povrchem). Výstupem bude je výrobek, u kterého s dětmi diskutujeme jeho využitelnost.

 

Angličtina – Talentík je zaměřený na výuku anglického jazyka formou her, písniček i básniček. Děti se naučí základní anglická slovíčka a krátká slovní spojení (jmenuji se…, bydlím v…, je mi ….let).

 

Zahradníček – Talentík je zaměřen na péči o rostliny již od semínka – příprava záhonků, setí, sázení a zalévání. Ukážeme si nejrůznější pokusy a budeme i vyrábět. Aktivity budou doprovázeny pohybem i písní.

 

Hudebně-pohybový talentík – V hudebně-pohybovém talentíku budou děti vnímat hudbu svými smysly i pohybem. Naučíme se nové písničky i různé doprovodné tanečky a vyzkoušíme si hrát na několik druhů hudebních nástrojů.