Školní vzdělávací program:

ŠVP pro předškolní vzdělávání platný od 1.9. 2021 má název Země, oheň, voda, vzduch.

ŠVP PV  je rozdělen do čtyř bloků: 

  • Země              
  • Oheň 
  • Voda
  • Vzduch

 Bloky jsou otevřené, zpracované obecně tak, aby se staly osnovou pro rozpracování v průběhu realizace. ŠVP PV je společný pro celou MŠ a na jeho základě učitelky jednotlivých tříd sestavily TVP (třídní vzdělávací program). Vzdělávací obsah je zpracován ve čtyřech integrovaných blocích, které nastiňují cíle a záměry stručnou charakteristikou vzdělávací nabídky, jsou v souladu s RVP PV. Rozpracování těchto bloků bude předmětem TVP. TVP jednotlivých tříd jsou zpracovány tak, aby odpovídaly věkové skupině dětí v jednotlivých třídách. Cílem je směřovat vzdělávací nabídku k naplnění očekávaných výstupů a vytvořit u dětí povědomí o přírodě a její ochraně, umět prakticky využít poznatků o světě, přírodě a o způsobu ochrany zdraví.  

file ico Země - oheň - voda - vzduch (1,6 MB)