V naší školní družině se věnujeme:

  • zájmovému vyžití dětí a relaxaci po školním vyučování
  • rozvoji dětské tvořivosti, posilování zdravého sebevědomí a kamarádských vztahů
  • zdravému životnímu stylu
  • vzájemné komunikaci (děti, vychovatelky, rodiče)

 

1. oddělení 1. – 2. třída 

vychovatelka Romana Švihlová

2. oddělení 2. – 4. třída 

vychovatelka Bc. Petra Maturová

 

Celoroční program: Hrajeme si v přírodě a s přírodou

 

ŠVP zájmového vzděláváni ke staženi zde

_____________________________________________________________________________