Bc. Mgr. Kateřina Culková

Kateřina Culková
náplň práce: 

třídní učitelka první třídy, koordinátor EVVO

email:  culkova(AT)skolaholoubkov+dot+cz
   
konzultace: 

ÚT, ČT  7:30 - 7:45

   nebo dle dohody

Mgr. Miluše Tichotová

Miluše Tichotová
náplň práce: 

třídní učitelka druhé třídy, výchovný poradce, ICT koordinátor

email:  tichotova(AT)skolaholoubkov+dot+cz
   
konzultace:  ÚT - ČT 7:15 - 7:45, po předchozí domluvě kdykoliv
   

Mgr. Jana Šopejstalová, DiS.

Mgr. Jana Šopejstalová
náplň práce: 

třídní učitelka třetí třídy, koordinátorka nadání, vedoucí metodického sdružení 1. stupně ZŠ

email:  sopejstalova(AT)skolaholoubkov+dot+cz
   
konzultace: 

ÚT - PÁ 7:30 - 7:45, po domluvě kdykoliv

   

Mgr. Vladislava Peklová

Mgr. Vladislava Peklová
náplň práce:  třídní učitelka čtvrté třídy
email:  peklova(AT)skolaholoubkov+dot+cz
   
konzultace:

ÚT, ST 7:30 - 7:45 nebo dle předchozí dohody

   

Mgr. Hana Křejdlová

Mgr. Hana Křejdlová
náplň práce:  třídní učitelka páté třídy, zástupkyně ředitelky školy, metodička prevence
email:  krejdlova(AT)skolaholoubkov+dot+cz
   
konzultace:

ST 7:30 - 7:45, dle dohody