Rozvrh hodin

Rozvrh hodin - 3. třída 2022/2023 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po Čj Ma Čj Prv    
Út Čj Ma Aj Hv Tv
 
St Čj Ma Čj Vv Vv    
Čt Čj Ma Prv Tv Aj
 
Čj Ma

Aj

Čj
   

Začátky a konce hodin:

1. hodina   7:55 -
8:40     2. hodina   8:50 -  9:35
3. hodina   9:55 -
10:40   4. hodina   10:50 - 11:35
5. hodina   11:45 -
12:30   6. hodina   12:35 - 13:20
7. hodina   13:30 -
14:15            

Vysvětlivky:

Čj český jazyk   Aj anglický jazyk
Ma matematika   Prv prvouka
přírodověda   Vl vlastivěda
Tv tělesná výchova     pracovní činnosti
Hv hudební výchova   Vv výtvarná výchova
Inf informatika