Rozvrh hodin

Rozvrh hodin - 5. třída 2022/2023

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po Ma Čj Vv  
Út Ma Aj Čj Tv Hv Inf

 

St Ma Čj Aj Vl Čj    
Čt Ma Čj Čj Vl


Ma Čj
Čj Aj Tv
   

Začátky a konce hodin:

1. hodina   7:55 -
8:40     2. hodina   8:50 -  9:35
3. hodina   9:55 -
10:40   4. hodina   10:50 - 11:35
5. hodina   11:45 -
12:30   6. hodina   12:35 - 13:20
7. hodina   13:30 -
14:15            

Vysvětlivky:

Čj český jazyk   Aj anglický jazyk
Ma matematika   Prv prvouka
přírodověda   Vl vlastivěda
Tv tělesná výchova     pracovní činnosti
Hv hudební výchova   Vv výtvarná výchova
Inf informatika