Soutěže 2016/2017

Soutěž   Soutěžící   Tř.   Umístění   Počet účastníků
Logická olympiáda   Šedivý Š.   4.   1.    35 žáků (školy)
školní kolo (A 2. - 5. roč.)   Vodička T.   4.   2.    
    Chrzová B.   5.   3.    
školní kolo (A1 - 1. roč.)   Novotná A.   1.   1.   13 žáků (školy)
    Černá J.   1.   2.    
    Kratochvíle J.   1.   3.    
Bobřík informatiky   Hašek F.   5.   145 b.   25 žáků (školy)
kategorie Mini (4. - 5. třída)   Beranová D.   5.   144 b.    
úspěšní řešitelé   Kalčicová A.   4.   136 b.    
    Aubrechtová G.   5.   133 b.    
    Málková K.   5.   125 b.    
    Zieglerová T.   5.   125 b.    
Matematická olympiáda   Hašek F.   5.   3.   34 soutěžících
okresní kolo   Zieglerová T   5.   úspěšný řešitel    
Naše sny - Stonožka   Švihlová B.   1.   3.   kategorie 2 (61 s.)
výtvarná soutěž   Matějovec Š.   3.   1.   kategorie 3 (63 s.)
    Karas F.   3.   2.    
    Rejzek J.   4.   3.    
    Šedivý Š.   4.   čestné uznání    
    Gaman J.   3.   čestné uznání    
Recitační soutěž   Kratochvíle J.   1.   1.    
okresní kolo   Krištofová M.   1.        

  Gartnerová K.   2.  
   
    Janoušková J.   3.        
    Vodička T.   4.        
    Beranová D.   5.        
Matematiká soutěž Klokan   Lukášová S.   3.   1.   24 žáků školy
Cvrček (školní kolo)   Matějovec S.   3.   1.    
 2. - 3. třída   Merhautová N.   3.   2.    

  Gaman J.   3.   3.    
Klokánek (školní kolo)   Rejzek J.   4.   1. (2. okres)   26 žáků školy
 4. - 5. třída   Kalčicová A.   4.   2.    
    Šedivý Š.   4.   3.    
Evropa ve škole   Zieglerová T.   5.   1.    
    celostátní kolo       3.    
literární soutěž   Aubrechtová G.   5.   čestné uznání    
krajské kolo   Beranová D.   5.   čestné uznání    
    Málková K.   5.   čestné uznání    
BESIP soutěž cyklistů   Klepsa L.   5.    1. místo (tým)   14 škol 
 okresní kolo   Šilpoch D.    5.   3. místo (chlapci)     
    Aubrechtová G.   5.   3. - 4. místo (dívky)    
    Pojerová N.   5.        
krajské kolo   tým       5. místo    
    Šilpoch D.       6. (chlapci)    
    Aubrechtová G.       8. (dívky)    
Pythagoriáda   Hašek F.   5.    7. - 9.    26
okresní kolo                
Atletický trojboj   dívky    5.   7.   10 škol
okresní kolo                
Malá olympiáda AJ   Hašek F.   5.   2.    
okresní kolo                
Štafetový pohár   smíšené družstvo   4. - 5.   3.    
 okresní kolo                
McDonalds Cup   kopaná   2. - 3.    5.    
okresní kolo