Předběžné informace ke znovuotevření školy

Zveřejněno: 21. 4. 2020, zapsal: Iveta Vodičková, přečteno: 289x

Vážení rodiče,

jistě jste zaznamenali v rámci zpráv v médiích, že od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.

Naše škola se na tuto situaci intenzivně připravuje. Přesné podmínky ze strany MŠMT budeme znát koncem dubna, obratem je zveřejníme na našich webových stránkách a všem rozešleme na kontaktní maily.

Co je zatím zřejmé?

Pokud se vývoj epidemiologické situace nezmění, školu 25.5.2020 pro účast dětských skupin otevřeme.

Účast žáků  ve škole nebude povinná, nadále zůstává možnost nechat dítě doma, účastnit se distančního vzdělávání a čerpat dlouhodobé OČR ( od 1.4.2020 ve výši 80% průměrného výdělku)

V rámci ochrany žáků a jejich rodinných příslušníků, ale stejně tak rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Podmínkou docházky do školní skupiny bude zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení, že dítě ani nikdo další ze společné domácnosti nespadá do ohrožené skupiny, tedy netrpí  žádnou rizikovou chronickou chorobou.

Nemoci budou přesně definovány v metodickém pokynu, který vyjde koncem měsíce.

Ohroženou skupinou se podle ministra rozumí lidé starší 65 let, lidé s cukrovkou či vysokým tlakem nebo lidé, kteří užívají léčiva typu ACE inhibitorů. Ty se používají při různých onemocněních srdce, pokud je dítě rizikové, trpí chronickou chorobou, oslabením imunity, nebude do školy smět, stejně tak nesmí dítě vykazovat žádné příznaky respiračních onemocnění – zvýšená teplota, rýma, kašel, bolesti v krku…. Rodiče budou muset podepsat, že všechny podmínky byly splněny.

Níže uvádím podmínky,  které byly pro znovuotevření do této chvíle definovány a komentář, jakým způsobem je naše škola schopna je zajistit.

Děkuji za skvělou práci, kterou s dětmi odvádíte, přeji vám všem především pevné zdraví a co nejlepší zvládnutí současné nelehké situace

Mgr. Iveta Vodičková, ředitelka školy

  • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 musí být splněna podmínka jedno dítě v lavici – toto jsme na naší škole schopni zajistit
  • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený. – skupina bude stanovena předem, podle skladby přihlášených dětí, kterou budou zjišťovat třídní učitelky začátkem května  ( po obdržení závazných pokynů z MŠMT)  přes vaše kontaktní maily, budeme se snažit spojovat skupiny podle věku a potřeb dětí, jednou stanovenou skupinu už nebude možné změnit, děti budou většinu času trávit v jedné místnosti s jedním pedagogickým pracovníkem  ( může to být vyučující, asistent pedagoga nebo vychovatelka školní družiny), pohyb po chodbách školy bude omezen  ( pouze přechody do tříd a na wc, v čase určeném pro konkrétní skupinu pak na školní hřiště) pro školu jsme zajistili dostatečné množství desinfekčních mýdel i desinfekčních úklidových prostředků, úklid bude prováděn intenzivně, několikrát za den
  • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou. – předpokládáme zajištění možnosti pobytu v rámci dětské skupiny v čase 8-12 hodin formou vzdělávacích aktivit  ( ty budou stejné jako v rámci úkolů zadávaných domů) a od 12-16 hodin formou volnočasových aktivit
  • Tělesná výuka bude zakázána. – předpokládáme umožnění 1-2 hodin samostatně u každé skupiny relaxace na školním hřišti v rámci volnočasových aktivit, přesné podmínky ale stanovíme až na základě závazných pokynů z MŠMT. Může se stát, že tato forma relaxace nebude umožněna. 
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin. – zde žádné jasné podmínky zatím nemáme, MŠMT je spolu s ministerstvem zdravotnictví teprve připravuje. Epidemiologové v čele s Rastislavem Maďarem mají do konce dubna připravit manuál, ze kterého bude ministerstvo školství vycházet. Ministr Robert Plaga zmínil, že by stravování mohlo probíhat formou studených obědů, aby nebylo nutné jíst přímo ve školní jídelně.
  • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.  – každé dítě, které do školní skupiny přijde, bude muset mít minimálně 2 roušky – buď každodenně sterilizované textilní  nebo jednorázové a uzavíratelný sáček, do kterého bude použité roušky odkládat. Podmínky upřesníme po obdržení závazných pokynů z MŠMT.