Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ 2021

Zveřejněno: 23. 4. 2021, zapsal: Iveta Vodičková, přečteno: 133x

Na základě žádostí zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na Základní škole a Mateřské škole Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace,

podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme

seznam dětí přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 1 2021

přijat/přijata

2 2021

přijat/přijata

3 2021

přijat/přijata

4 2021

přijat/přijata

5 2021

přijat/přijata

6 2021

přijat/přijata

7 2021

přijat/přijata

8 2021

přijat/přijata

9 2021

přijat/přijata

10 2021

přijat/přijata

11 2021

přijat/přijata

12 2021

přijat/přijata

13 2021

přijat/přijata

14 2021

odklad školní docházky

15 2021

přijat/přijata

16 2021

přijat/přijata

17 2021

přijat/přijata

18 2021

přijat/přijata

19 2021

 

20 2021

21 2021        

odklad školní docházky

přijat/přijata

přijat/přijata

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete si je ale vyzvednout od 26.4.2021 v ředitelně školy.

 

Holoubkov 23.4.2021                                            Mgr. Iveta Vodičková, ředitelka školy