Zápis do MŠ 2022

Zveřejněno: 25. 4. 2022, zapsal: Iveta Vodičková, přečteno: 373x

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání  v Základní škole a Mateřské škole Holoubkov, okres Rokycany, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2022/2023

se bude konat

dne  4. května 2022 od 10.00 do 16.00 v budově mateřské školy, v prostorách 1.třídy. 

Po telefonické domluvě je možné přijít v náhradním termínu dne 11. května 2022.

Přijímací řízení je určeno předškolním dětem zpravidla od 3 do 6ti let věku. Případné výjimky je nutné osobně domluvit s ředitelkou školy.

Podle Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění zákona č.230/2016 Sb., s účinností od 1.1. 2017 § 34a upozorňujeme zákonné zástupce na

 povinnost předškolního vzdělávání, která se pro školní rok 2022/2023 vztahuje na děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017

Žádost společně s evidenčním listem si můžete osobně vyzvednout od 1.dubna 2022 u paní  učitelek v budově MŠ. Žádost o přijetí je k dispozici také na webových stránkách školy www.skolaholoubkov.cz

Žádost spolu s evidenčním listem řádně vyplněné a potvrzené lékařem je třeba odevzdat v den zápisu. Potřebné formuláře je možné si vyzvednout i při zápisu, pak bude moci být rozhodnuto o přijetí dítěte až po jejich vyplnění ,potvrzení lékařem a předání ředitelce školy.

K zápisu spolu s vyplněnými formuláři prosím přineste:

-          rodný list dítěte

-          kartu zdravotní pojišťovny dítěte

-          Váš občanský průkaz

 

V Holoubkově dne  1.3.2022

 

Mgr. Iveta Vodičková

ředitelka školy

file ico kritéria pro přijetí do MŠ 2022 (212,1 KB)