Zprávy s označením: školka

Zveřejněno: 18. 5. 2022, zapsal: Zuzana Holubjaková, přečteno: 17x

Děti z naší MŠ se zúčastnily výtvarné soutěže, kterou každoročně pořádá MŠ Volduchy. Letošní téma bylo: Kaňka v knize. Protože soutěž Voldušská kaňka po dva roky přerušila pandemie, užili jsme ...

Zveřejněno: 12. 5. 2022, zapsal: Zuzana Holubjaková, přečteno: 42x

Uplynulých čtrnáct dní měly Berušky mnoho práce. V prvním týdnu jsme si hráli s malou čarodějnicí, kouzlili jsme, vařili lektvary, poznávali jsme léčivé rostliny a všichni jsme se připravovali na ...

Zveřejněno: 12. 5. 2022, zapsal: Zuzana Holubjaková, přečteno: 31x

Dalším tématem se pro nás stal oheň, o kterém jsme si povídali jako o pomocníkovi třeba pro kováře, kuchaře nebo pekaře, na které jsme si zahráli a "upekli" si společně ...

Zveřejněno: 12. 5. 2022, zapsal: Zuzana Holubjaková, přečteno: 26x

V čarodějnickém týdnu byly děti vedeny k posilování zvídavosti a zájmu o činnost. S chutí se zapojovaly do čarodějnických aktivit, vařily lektvary, učily se zaklínadla, pletly pavučiny a proletěly překážkovou ...

Zveřejněno: 8. 5. 2022, zapsal: Zuzana Holubjaková, přečteno: 60x

Dne 30. 4. se na Obecním úřadě v Holoubkově konalo tradiční Vítání občánků. Děkujeme vybraným dětem ze třídy Včeliček, které za naší školku malé občánky přivítaly motivovanými písněmi a básní ...