Plánované akce školy

Základní škola

AKCE A ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


LISTOPAD

- Podzimní vycházka s úkoly (Motýlci, Berušky, Včeličky)

- Divadlo Kolem, "Hledá se kamarád" (24. 11. 2022, Motýlci, Berušky, Včeličky)

- Lampionový průvod (společná akce s rodiči)

- Vánoční focení (23. 11. 2022)

- Keramická dílna (Motýlci, Berušky, Včeličky)

- Čtenářská dílna (Motýlci, Berušky, Včeličky)

PROSINEC

- Setkání s dětmi z 5. třídy ZŠ a budoucí paní učitelkou předškoláků (Včeličky)

- Mikulášská nadílka (Motýlci, Berušky, Včeličky)

- Sbírka potravin pro Zvířátkov v Olešné (Motýlci, Berušky, Včeličky)

- Předávání vánočních přání v ZŠ, DPS, panu starostovi (Motýlci, Berušky, Včeličky)

- Vánoční nadílka a besídka pro rodiče (Motýlci, Berušky, Včeličky)

- Keramická dílna (Motýlci, Berušky, Včeličky)

- Čtenářská dílna (Motýlci, Berušky, Včeličky)