Školní jídelna

Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování zaměstnanců. V rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům.

Školní jídelna zajišťuje mléčné výrobky, ovoce a pečení zákusků na akce školy.


  • Vlastní spotřeba jídla:    11,00 do 14,00 hodin.
  • Odhlašování stravy je možné do 8,00 hodin ráno na tel. č.: +420 736 472 846

      nebo na email:  svobodova(AT)skolaholoubkov+dot+cz

  • Provozní doba školní jídelny: 6,00 – 14,00 hodin.
  • Úhrada stravného se provádí hotově nebo účtem u banky vždy k 15. dni v měsíci

Číslo účtu:        181890718 / 0300

  

 

Cena stravného:

    děti MŠ 3-6 let celodenně
       51Kč
  děti MŠ přesnídávka   11 Kč
  děti MŠ oběd   29 Kč
  děti MŠ svačina   11 Kč
       
  děti MŠ 7 let celodenně   55 Kč
  děti MŠ 7 let přesnídávka   11 Kč
  děti MŠ 7 let oběd   33 Kč
  děti MŠ 7 let svačina   11 Kč
       
  děti ZŠ 7-10 let oběd   35 Kč
 

děti ZŠ 11-14 let oběd

  37 Kč
 
 

 

       
  cizí strávníci   92 Kč

 

Ceny obědů:

Děti MŠ 3-6 let   29,- Kč
Děti MŠ 7 let   33,- Kč
Děti ZŠ 7 - 10 let   35,- Kč
Děti ZŠ 11 - 14 let   37,- KčCizí strávníci   92,- Kč

 

Jídelní lístek je poskytován v týdnu i pro cizí strávníky.

 

Zaměstnanci:

 

Svobodová Petra

    

vedoucí školní jídelny

  Belšánová Vladimíra  

vedoucí kuchařka

  Vildová Anna  

kuchařka

  Trykarová Vladimíra   pomocná kuchařka