Školní jídelna

Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování zaměstnanců. V rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům.

Školní jídelna zajišťuje mléčné výrobky, ovoce a pečení zákusků na akce školy.


  • Vlastní spotřeba jídla:    11,30 – 14,00 hodin.
  • Odhlašování stravy je možné do 8,00 hodin ráno na tel. č.: +420 736 472 846

      nebo na email: emilie+dot+vogelova(AT)skolaholoubkov+dot+cz .

  • Provozní doba školní jídelny: 6,00 – 14,00 hodin.
  • Úhrada stravného se provádí sporožirem a účtem u banky vždy k 20. dni v měsíci

Číslo účtu:        181890718 / 0300

  

 

Cena stravného:

    děti MŠ celodenně
       30 Kč
 

oběd děti ZŠ

  25 Kč
 

svačina děti ZŠ

  10 Kč
  zaměstnanci   21 Kč
  cizí strávníci   70 Kč

 

Ceny obědů:

Děti 3-6 let   17,- Kč
Děti 7 let   19,- Kč
Děti 6 - 10 let   25,- Kč
Děti 11 - 14 let   27,- Kč
Zaměstnanci org.   21,- Kč
Cizí strávníci   70,- Kč

 

Jídelní lístek je poskytován v týdnu i pro cizí strávníky.

 

Zaměstnanci:

  Vogelová Emilie     

vedoucí školní jídelny 


  Belšánová Vladimíra  

vedoucí kuchařka

  Vildová Anna  

kuchařka

  Trykarová Vladimíra   pomocná kuchařka