Školní jídelna

Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování zaměstnanců. V rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům.

Školní jídelna zajišťuje mléčné výrobky, ovoce a pečení zákusků na akce školy.


  • Vlastní spotřeba jídla:    11,00 do 14,00 hodin.
  • Odhlašování stravy je možné do 8,00 hodin ráno na tel. č.: +420 736 472 846

      nebo na email: emilie+dot+vogelova(AT)skolaholoubkov+dot+cz .

  • Provozní doba školní jídelny: 6,00 – 14,00 hodin.
  • Úhrada stravného se provádí sporožirem a účtem u banky vždy k 20. dni v měsíci

Číslo účtu:        181890718 / 0300

  

 

Cena stravného:

    děti MŠ celodenně
       41 Kč
  děti MŠ přesnídávka   9 Kč
  děti MŠ oběd   23 Kč
  děti MŠ svačina   9 Kč
 

oběd děti ZŠ

  29 Kč
 

svačina děti ZŠ

  10 Kč
  zaměstnanci  

15 Kč


  cizí strávníci   82 Kč

 

Ceny obědů:

Děti MŠ 3-6 let   23,- Kč
Děti MŠ 7 let   29,- Kč
Děti ZŠ 7 - 10 let   29,- Kč
Děti ZŠ 11 - 14 let   32,- Kč
Zaměstnanci org.   15,- Kč
Cizí strávníci   82,- Kč

 

Jídelní lístek je poskytován v týdnu i pro cizí strávníky.

 

Zaměstnanci:

  Vogelová Emilie     

vedoucí školní jídelny 


  Belšánová Vladimíra  

vedoucí kuchařka

  Vildová Anna  

kuchařka

  Trykarová Vladimíra   pomocná kuchařka