Zápis do MŠ 2016

Zveřejněno: 14. 3. 2016, zapsal: Iveta Vodičková, přečteno: 1886x

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání  v Základní škole a Mateřské škole Holoubkov, okres Rokycany, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2016/2017 se bude konat

dne  21. března 2016 od 10.00 do 16.00 v budově mateřské školy, v prostorách 1. třídy.

Po telefonické domluvě je možné přijít v náhradním termínu dne  29. března 2016.

Přijímací řízení je určeno předškolním dětem zpravidla od 3 do 6ti let věku. Případné výjimky je nutné osobně domluvit s ředitelkou školy.

Žádost společně s evidenčním listem si můžete osobně vyzvednout od 10. února 2016 u paní  učitelek  v budově MŠ. Žádost o přijetí je k dispozici také na webových stránkách školy www.skolaholoubkov.cz

Žádost spolu s evidenčním listem řádně vyplněné a potvrzené lékařem je třeba odevzdat v den zápisu. Potřebné formuláře je možné si vyzvednout i při zápisu, pak bude moci být rozhodnuto o přijetí dítěte až po jejich vyplnění, potvrzení lékařem a předání ředitelce školy.

Na žádosti o předškolní vzdělávání a evidenčním listu vás prosíme o  podpis obou zákonných zástupců.

K zápisu spolu s vyplněnými formuláři prosím přineste:

-         rodný list dítěte

-         kartu zdravotní pojišťovny dítěte

-         Váš občanský průkaz