Skupinová práce - prvňáčci

Zveřejněno: 27. 4. 2021, zapsal: Vladislava Peklová, přečteno: 71x

V pátek vytvořily děti z první třídy pět skupinek. Každá skupina plnila úkoly z českého jazyka, z matematiky a z prvouky..

Děvčátka a chlapci si úkoly podle možností rozdělili, spolupracovali a navzájem si pomáhali s řešením.

Přestože práce byla náročná, všechny skupiny ji zvládly na jedničku a velká pochvala patří prvňáčkům i za krásnou prezentaci.