Mateřská škola

Motto školy:  "Není důležité co dítě umí, ale jak se cítí a co prožívá." J.A. Komenský

Naše školka nabízí:

  • individuální přístup a rodinné prostředí
  • otevřenou spolupráci s rodiči
  • úzkou spolupráci se Základní školou v Holoubkově – příprava na bezproblémový přechod do 1.třídy
  • plně kvalifikované pedagogické pracovníky
  • zapojení MŠ do projektů – logopedie, polytechnická výchova – využití kvalitních metodických pomůcek, her a hraček
  • rozvoj znalostí a dovedností dětí formou hry
  •  umístění v těsné blízkosti lesa
Zápis do ZŠ 2018 - foto ke stažení