Mateřská škola

Motto školy: Země, oheň, voda, vzduch

                          uděláme spolu kruh

Naše školka nabízí:

Dlouhodobým cílem naší školy je vytvoření hravého, bezpečného prostředí s radostnou atmosférou.  Cíleně se věnujeme rozvoji individuálního nadání a talentu všech našich dětí. Zaměřujeme se na enviromentální výchovu, polytechniku a pokusy.

Dále nabízíme:

  • rodinné prostředí MŠ, která je v těsné blízkosti lesa
  • otevřenou spolupráci s rodiči
  • úzkou spolupráci se Základní školou v Holoubkově – příprava na bezproblémový přechod do 1.třídy
  • zapojení MŠ do projektů – logopedie, polytechnická výchova, Svět nekončí za vrátky- cvičíme se zvířátky (celoroční pohybové aktivity pro děti) 
  • keramickou dílnu
  • hry s anglickými slovíčky 
  • předplavecký kurz
  • kroužky- Hravé pískání, Talentík, Příprava na školu

Informace pro rodiče

file ico Zápis z rodičovských schůzek 5. 9. 2019 (975,2 KB)