Základní informace a kontakty

 

Bc. Mgr. Kateřina Culková

koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

e-mail: culkova(AT)skolaholoubkov+dot+cz

konzultační hodiny: ÚT, ČT  7.30 - 7.45 nebo dle dohody

 

Co je EVVO 

Pojem "environmentální" se upřednostňuje před stále užívaným názvem „ekologický“: ekologie zkoumá vzájemné vztahy organismů a jejich vztahy k životnímu prostředí, environment zahrnuje problematiku všech složek životního prostředí, včetně vzájemných vazeb ekonomických, sociálních a právních.

Cíl EVVO 

Vytvořit vzdělávací a informační systém, který povede ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a přispěje k výraznějšímu zapojení všech do řešení ekologických problémů a uvědomování si důsledků konání a chování jednotlivce i celého společenství na životní prostředí.


Měsíční výzvy

Výzva na září: file ico Den bez mobilu (358,2 KB)

Výzva na říjen:  file ico Šetři vodou při čištění zubů (636,6 KB)

19. 10. Den za obnovu lesa 

 

Uplynulé akce:

 

Online pozorování zvířat:

ZŠ Osek u Rokycan: čapí hnízdo

Záchranná stanice Makov: www.makov.cz

hnízda Estonsko: http://pontu.eenet.ee/

hnízda Lotyšsko: orel mořskýwww.dabasdati.lv/lv/kameras2017

 

Odkazy:

Síť Environmentálních informačních center v Plzeňském kraji (ENVIC): www.envic.cz

Klub ekologické výchovy o.s.: www.kev.ecn.cz

Krajský úřad Plzeňského kraje: www.plzensky-kraj.cz, evvo.plzensky-kraj.cz

Zoologická a botanická zahrada města Plzně: www.zooplzen.cz

Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva: www.desop.cz

Záchranná stanice živočichů Rokycany: www.csop.erc.cz

Blog o přírodě CheekyJay: www.cheekyjay.com

Lesy Zbiroh: www.lesyzbiroh.cz/cs

Lesy ČR: www.lesycr.cz

NP a CHKO Šumava: www.npsumava.cz

Recyklohraní: www.recyklohrani.cz

 

Dokumenty EVVO