MŠ-O bezpečnosti u Včeliček

Zveřejněno: 25. 5. 2023, zapsal: Zuzana Holubjaková, přečteno: 178x

V první polovině května jsme se věnovali tématu s názvem Oheň dobrým sluhou, zlým pánem. V tomto bloku jsme se zaměřili na bezpečnost - na chování, které by mohlo zapříčinit vznik požáru, ukázali jsme si možné následky takového chování a už také víme co dělat, když požár vznikne. Při sestavování modelových situací záchranných prací hasičů jsme si procvičili prostorovou orientaci, praktické využití číselné řady a porovnávání délky, popis tématických obrázků celou větou, grafomotorická cvičení s předchozími uvolňovacími cviky i cviky k propojení hemisfér. Zaměřili jsme se také na logopedickou prevenci - dechová cvičení, uvolnění obličejového svalstva, hybnost jazyka a správnou výslovnost sykavek. Hodně zábavy bylo při překážkových dráhách, které děti (hasiči) překonávaly. Pracovali jsme také s logickým myšlením (vyvozováním, zdůvodněním) a děti vymýšlely profese, kde naopak oheň pomáhá. Děti byly také velmi kreativní o čemž se můžete přesvědčit na našich nástěnkách, kde jsou vystavena jejich krásná díla.