Školní kolo recitace 2024

Zveřejněno: 11. 2. 2024, zapsal: Jana Šopejstalová, přečteno: 95x

Vystoupit před celou školou není vůbec legrace, ale i tak se našlo hodně odvážných dětí, které se toho nebály. Vybrat z nich ty nejlepší recitátory je složité pro porotu složenou z paní učitelek. Nakonec to dopadlo tak, že za prvňáčky v nulté kategorii vyhrála Karinka Achmedová, hned za ní v závěsu skončil Toník Martínek a na třetím místě Jindra Turčiak. V první kategorii, kde soutěží druháčci a třeťáčci, zvítězila Stázinka Moulisová, na druhém místě byla Gábinka Šachlová a třetí místo obsadila Emmička Kapustová. Velký boj byl i ve druhé kategorii, která je určená pro čtvrtou a pátou třídu. První místo vybojovala Maruška Podhorská, za ní skončil Luky Navrocki a za ním Víťa Zich. Všichni výherci i zúčastnění získali sladkou odměnu. Ta letos čekala i na ty, kteří se během chvilek, kdy se domlouvala porota na vítězích, zapojili do školní stand-up soutěže a pobavili ostatní vtipem.