Volby do školské rady

Zveřejněno: 9. 5. 2024, zapsal: Iveta Vodičková, přečteno: 100x

Oznámení o konání  voleb do školské rady

 Dne  5.6.2024 se budou v budově ZŠ a MŠ Holoubkov, Holoubkov 14 konat  volby do školské rady v souladu s §167 a§168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb , ve znění pozdějších předpisů

Voleni budou 2 zástupci z řad rodičů žáků základní školy a 2 zástupci pedagogických pracovníků školy, 2  své zástupce následně jmenuje zřizovatel – obec Holoubkov

 Způsob volby – tajné hlasování.

 Důvodem k pořádání  voleb je uplynutí funkčního období stávající školské rady.

 Způsob navrhování kandidátů: rodiče všech žáků školy obdrží toto oznámení s možností navržení zástupců z řad rodičů. Termín pro podání návrhů: do 10.5.2024


file icoVolby do školské rady.pdf