MŠ-Talentík

Zveřejněno: 29. 4. 2019, zapsal: Květuše Hrnčířová, přečteno: 316x

Dlouhodobým cílem naší školy je vytvoření hravého, bezpečného prostředí s radostnou atmosférou. Zaměřujeme se na enviromentální, polytechnickou výchovu a pokusy.

 Letos jsme rozšířili nabídku činností o "Talentík", který je pro nás prostředkem, jak docílit rozvoje individuálního nadání a talentu dětí. Děti jsou rozděleny (na základě našich poznatků a poznatků z anketového dotazníku od rodičů) do 5 kategorií činností (Hudebně pohybový, Výtvarně pracovní, Deskové hry, Logico- činnosti zaměřené na čtenářskou, matematickou pregramotnost, pokusy a Flétna).

 Vedeme pravidelnou intenzivní logopedickou prevenci ve všech třídách.

Také jsme zapojeni do projektu Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky, který nám nabízí rozšíření pohybových aktivit.

V rámci aktivit jsou u předškoláků zařazeny hry s anglickými slovíčky.

 Po novém roce začal kroužek pro děti z předškolní třídy. Je zaměřen především na děti, které mají plány pedagogické podpory- podpůrné opatření prvního stupně. Na kroužku se dětem dostane individuální péče a intenzivní příprava na základní školu.

 Se základní školou udržujeme systematicky a pravidelně vztahy a spolupracujeme společně na hrách, činnostech a akcích pro děti od září až do června. Všechny nadstandardní činnosti probíhají v průběhu běžného dne v MŠ.