Zprávy podle skupiny: EVVO

Zveřejněno: 19. 5. 2019, zapsal: Kateřina Culková, přečteno: 246x

Týden lesů – les a voda

Díky úzké spolupráci s předsedou ZO ČSOP Rokycany P. Moulisem se mohla v úterý 14. 5. uskutečnit výborná akce pracovníků Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů ...

Zveřejněno: 13. 4. 2019, zapsal: Kateřina Culková, přečteno: 271x

První dubnový pátek přijal pozvání na naši školu pan Pavel Moulis, člen rokycanské záchranné stanice živočichů. Pověděl dětem o systému záchranných stanic v ČR, o způsobu záchrany živočichů a jak ...

Zveřejněno: 14. 10. 2018, zapsal: Kateřina Culková, přečteno: 543x

Nastal podzim a s ním také naše pravidelné zapojení do celostátního projektu 72 hodin. Děti se pustily do čištění přírody: lesa, parku, hřiště a okolí rybníka od drobných odpadků, ti ...

Zveřejněno: 1. 6. 2018, zapsal: Kateřina Culková, přečteno: 516x

Páťáci oslavili Den dětí výletem do Svojkovic pro stromek, který koncem školního roku slavnostně předají svým nástupcům - nynějším předškoláčkům.

Cestu lesem si užili - včetně ochutnávky prvních lesních jahod, ve svojkovickém ...

Zveřejněno: 28. 4. 2018, zapsal: Jana Šopejstalová, přečteno: 836x

Den Země jsme v rámci školy oslavili různými aktivitami. Prvňáčci vyrazili k Hamerskému rybníku a zaměřili se na poznávání rostlin, živočichů a ochranu životního prostředí. Druháčci, třeťáčci a čtvrťáčci se ...