Zprávy podle skupiny: Třída V. Peklové

Zveřejněno: 30. 10. 2019, zapsal: Miluše Tichotová, přečteno: 147x

V letošním roce se logické olympiády zúčastnilo 46 žáků naší školy. Úspěšnými řešiteli (75% nejlepších řešitelů základního kola), kteří se zapojili do logické olympiády ve škole, jsou:

V. Tichý

4 ...

Zveřejněno: 22. 10. 2019, zapsal: Alena Kalousová, přečteno: 88x

Vzhledem k tomu, že na období podzimních prázdnin (29. - 30. 10.) a ředitelského volna (31. 10. - 1. 11.) na základě písemně podloženého zájmu všech zákonných zástupců účastníků zájmového vzdělávání je ...

Zveřejněno: 21. 10. 2019, zapsal: Jana Šopejstalová, přečteno: 92x

V rámci projektu MAP II přijela k naší škole Mobilní polytechnická laboratoř – takzvaný Edubus. Pro děti jsme vybrali program „Haló, tady Ozobot!“. Pomocí jednoduchých blikajících robotů si děti uvědomily rozdíl ...

Zveřejněno: 7. 10. 2019, zapsal: Iveta Vodičková, přečteno: 143x

Ředitelka školy na základě § 24 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání/školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů 

rozhodla vyhlásit

 ŘEDITELSKÉ ...

Zveřejněno: 29. 9. 2019, zapsal: Miluše Tichotová, přečteno: 172x

Zájmové kroužky začínají v úterý 1. 10.:

                 výtvarný 14:15 - 15:30

                              sportovní 14:15 - 15:00