Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Zveřejněno: 28. 4. 2020, zapsal: Iveta Vodičková, přečteno: 149x
file ico Vyhláška 211 - 2020 Sb. (131,7 KB)

Vážení rodiče,

v souladu s vyhláškou 211/2020 Sb. ze dne 27.4.2020 proběhne hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 následujícím způsobem:

- ve všech předmětech budou žáci hodnoceni známkou

- hodnocení za druhé pololetí bude vycházet v souladu s výše uvedenou vyhláškou z:

 a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy ( tj. do 10.3.2020),

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy ( školní skupiny od 25.5.2020), a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni,  zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle školského zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí

podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, budeme informovat během června našich webových stránkách, informace budou zároveň rodičům zaslány na kontaktní maily.

 

Mgr. Iveta Vodičková

ředitelka školy