Rozvrh hodin

Rozvrh hodin - 5. třída 2021/2022 - plavání

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po Čj Aj Ma Plavání 
Út Čj Ma Čt/Vv

 

St Čj Aj Ma Vl    
Čt Čj Ma Čt Aj Hv  

Čj Ma
Inf Vl Čt
   

Začátky a konce hodin:

1. hodina   7:55 -
8:40     2. hodina   8:50 -  9:35
3. hodina   9:55 -
10:40   4. hodina   10:50 - 11:35
5. hodina   11:45 -
12:30   6. hodina   12:35 - 13:20
7. hodina   13:30 -
14:15            

Vysvětlivky:

Čj český jazyk   Aj anglický jazyk
Ma matematika   Prv prvouka
přírodověda   Vl vlastivěda
Tv tělesná výchova     pracovní činnosti
Hv hudební výchova   Vv výtvarná výchova
Inf informatika