Rozvrh hodin

Rozvrh hodin - 5. třída prosinec 2020

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po Ma Čj Vl Vv  
Út Ma Aj Čj Tv Inf  

 

St Ma Čj Čj Aj Vl    
Čt Ma Čj Čj Tv  

Ma 
Čj
Aj Čj
   

Začátky a konce hodin:

1. hodina   7:55 -
8:40     2. hodina   8:50 -  9:35
3. hodina   9:55 -
10:40   4. hodina   10:50 - 11:35
5. hodina   11:45 -
12:30   6. hodina   12:30 - 13:30
7. hodina   13:30 -
14:15            

Vysvětlivky:

Čj český jazyk   Aj anglický jazyk
Ma matematika   Prv prvouka
přírodověda   Vl vlastivěda
Tv tělesná výchova     pracovní činnosti
Hv hudební výchova   Vv výtvarná výchova
Inf informatika