Výše úplaty za vzdělávání:

Školné - 370 Kč za měsíc (netýká se předškolních dětí a dětí s OŠD), je třeba uhradit částku za daný měsíc v tomtéž období ( za září do 15.9. atd.).

Forma úhrady školného - platí se inkasem nebo bankovním převodem, vždy k 15. dni v měsíci.

  • Číslo účtu: 181 890 718 / 0300