Rozvrh hodin

Rozvrh hodin - 2. třída 2022/2023

 

1. 2. 3. 4. 5.
Po Čj Ma Čj
Tv 
Út Čj Ma Aj Prv Vv
St Čj Ma Čj Tv
Čt Čj Ma Vv Čj

Čj Ma Prv Hv

Začátky a konce hodin:

1. hodina   7:55 -
8:40     2. hodina   8:50 -  9:35
3. hodina   9:55 -
10:40   4. hodina   10:50 - 11:35
5. hodina   11:45 -
12:30   6. hodina   12:35 - 13:20
7. hodina   13:30 -
14:15            

Vysvětlivky:

Čj český jazyk   Aj anglický jazyk
Ma matematika   Prv prvouka
přírodověda   Vl vlastivěda
Tv tělesná výchova     pracovní činnosti
Hv hudební výchova   Vv výtvarná výchova
Inf informatika      

Rozvrh hodin - 2. třída 2022/2023

 

1. 2. 3. 4. 5.
Po Čj Ma Čj
Tv 
Út Čj Ma Aj Prv Vv
St Čj Ma Čj Tv
Čt Čj Ma Vv Čj

Čj Ma Prv Hv