Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

 

1. 2. 3. 4. 5.
Po Čj
Ma Vv TV
Út Čj Ma Aj Čj
St Čj Ma Prv Čj
Čt Čj Čj Tv Hv  
Čj Prv Ma

Začátky a konce hodin:

1. hodina   7:55 -
8:40     2. hodina   8:50 -  9:35
3. hodina   9:55 -
10:40   4. hodina   10:50 - 11:35
5. hodina   11:45 -
12:30   6. hodina   12:35 - 13:20
7. hodina   13:30 -
14:15            

Vysvětlivky:

Čj český jazyk   Aj anglický jazyk
Ma matematika   Prv prvouka
přírodověda   Vl vlastivěda
Tv tělesná výchova     pracovní činnosti
Hv hudební výchova   Vv výtvarná výchova
Inf informatika   Čj/L český jazyk/literatura