Rozvrh hodin

Rozvrh hodin - 1. třída 2022/2023

 

1. 2. 3. 4. 5.
Po Čj
Ma Čj Tv
Út Čj Ma Prv Hv
St Čj Ma Čj  
Čt Čj Čj Prv Vv  
Čj Ma Aj Tv  

Začátky a konce hodin:

1. hodina   7:55 -
8:40     2. hodina   8:50 -  9:35
3. hodina   9:55 -
10:40   4. hodina   10:50 - 11:35
5. hodina   11:45 -
12:30   6. hodina   12:35 - 13:20
7. hodina   13:30 -
14:15            

Vysvětlivky:

Čj český jazyk   Aj anglický jazyk
Ma matematika   Prv prvouka
přírodověda   Vl vlastivěda
Tv tělesná výchova     pracovní činnosti
Hv hudební výchova   Vv výtvarná výchova
Inf informatika