Soutěže 2015/2016

Soutěž

Soutěžící

 

Tř.

 

Umístění

 

Počet účastníků

Logická olympiáda
Klepsa L.   4.
1.   22 žáků (školy)
(školní kolo) Rejzek J.
3.
2.    
  Klepsová T.
5.
3.    
Bobřík informatiky
Šedivý Š.
3.
1.   22 žáků (školy)
(školní kolo) Málková K.
4.
2.    
  Vodička T.
3.
3.    
Vv - Můj Večerníček Karas F.   2.   1.   115 soutěžících 
(okresní kolo) Ferusová L.   3.   1.    
  Černá E.   3.   2.    
Mláďata - Muzeum Rokycany Beranová B.   3.   3.    

Přehlídka mladých recitátorů

okresní kolo

Gärtnerová K.
1.
čestné uznání poroty

  Lukášová D.
1.
   
  Merhautová N.   2.  

 

   
 
Janoušková J.
2.  Málková K.    4.   čestné uznání poroty    
  Gaman O.   5.        
Matematická soutěž Klokan Cvrček            441 soutěžících
okresní kolo Rejzek J.   3.   1.    
  Kalčicová A.   3.   2.    
  Huml J.   3.   3.    
  Klokánek            262 soutěžících
 školní kolo Hašek F.   4.   1. (4. okres)  
  Jarošík P.   5.   2.    
  Klepsa L.   4.   3.    

Hasiči, jak je vidím já - VV

okresní kolo

Aubrechtová G.   4.   3.    
Štafetový pohár  mladší       3.    
okresní kolo Vodička T.   3.         
  Šedivý Š.   3.        
  Kalčiccová A.   3.        
  Lukášová S.   2.        
  Kubínová E.   2.        
  Huml J.   3.        
  Rejzek J.   3.        
  Málková A.   2.        
  starší            
  Diviš J.   4.        
  Šilpoch D.   4.        
  Aubrechtová G.   4.        
  Málková K.   4.        
  Zieglerová T.   4.        
  Klepsa L.   4.        
  Klepsová T.   5.        
  Jarošík P.   5.        
Soutěž mladých cyklistů Pojerová N   4.   2. místo - skupina   15 škol 
okresní kolo Aubrechtová G.   4.   1. místo - dívky    
  Klepsa L.   4.        
  Šilpoch D.   4.        
Malá olympiáda v AJ Hašek F.   4.   3. místo    
okresní kolo Zieglerová T.   4.