Podpora primární logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2014

ZŠ a MŠ Holoubkov získala finanční dotaci
z Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014, poskytovatele dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Realizací projektu bylo dosaženo:

  1. Návaznost na 1.fázi projektu  v systematické začlenění primární logopedické prevence do každodenní pedagogické činnosti u dětí předškolního věku ,pokračování pravidelných logopedických chvilek pro děti v mateřské škole
  2. Vybavení mateřské školy moderními pomůckami pro řečovou výchovu , vybavení odbornou literaturou  ,interaktivní obrazovka – 2.třída
  3. Kroužek hry na zobcovou flétnu – dechová cvičení
  4. Prohloubení spolupráce s rodiči v oblasti logopedické prevence – projektový den, projektový týden
  5. spolupráce s kvalifikovaným logopedem při práci s dětmi v rámci projektových aktivit
  6. Inovace ŠVP PV a vznik výukových metodik pro projektové dny a týden.

Výstupem projektu je:

  1. Vybavení ICT dotyková obrazovka, logopedické pomůcky ve 2.třídě MŠ
  2. příklady dobré praxe, korigované logopedickým odborníkem a zveřejněné na webových stránkách
  3. Kroužek flétny
  4. Metodiky k projektovému dnu a týdnu.

Projekt:

Pojďte s námi za pohádkou – etapa 2, projekt primární logopedické prevence v Mateřské škole Holoubkov

Realizace projektu:

1 – 12/ 2014

Finanční dotace:

49 000,- Kč